Eta NY la mete yon sispansyon sou degèpisman akòz de kriz coronavirus la (Covid-19). Sa vle di ke mèt kay la pa ka mete ou deyò pou okenn rezon. Tout trinibal ki gade zafè degèpisman yo fèmen. Ou ka jwenn plis enfòmasyon la (an Angle)

Eske wap fè fas a yon degèpisman? Ou petèt ka gen dwa pou gen yon avoka gratis!

Aprann kijan pou reponn a yon avètisman pou degèpisman epi konekte ap resous ki disponib.

Ann kòmanse
Aprann Plis

Aprann Plis:

Angaje w nan mouvman “Right to Counsel”!

Anregistre avèk email
Jwen evenman